Acupunctuur Duiven is met regelmaat ook bij het Babycafé in Zevenaar

IVF en acupunctuur

Bericht geplaatst op:

Bron: DNUA 237 mei - juni 2015

Enkele acupunctuurbehandelingen tijdens het IVF-traject betekenen een grotere kans van slagen. In dit artikel worden twee onderzoeken besproken.

IVF en acupunctuur

Een wetenschappelijk onderzoek in 2002 – in de IVF-kliniek te Ulm in Duitsland – heeft aangetoond dat acupunctuurbehandelingen 25 minuten voor en direct na de terugplaatsing van de embryo(‘s) een verhoging van de kans op zwangerschap oplevert. Het onderzoek betrof 160 gezonde vrouwen in de leeftijd van 21 tot 43 jaar. Van de 80 vrouwen die de acupunctuurbehandelingen hebben ondergaan, werd 42,5% zwanger. Van de controlegroep, zonder die behandelingen, was het slagingspercentage 26,3%. De acupunctuur resulteert dus in een relevante en belangrijke toename van de kans op zwangerschap. Alle vrouwen die behandeld werden zijn met dezelfde punten, dus eigenlijk volgens een vast recept, geprikt.

Recenter, in 2008, hebben de VU in Amsterdam en de University of Maryland / School of Medicine eveneens een onderzoek uitgevoerd. Hierbij werden de resultaten van 7 onderzoeken met in totaal 1366 vrouwen gecombineerd. Ook daar kwam een vergelijkbaar succespercentage naar voren.

Acupunctuurbehandelingen in een IVF-kliniek zijn in Nederland niet te realiseren. In Duitsland wordt dit wel veel gedaan of wordt geadviseerd een acupuncturist te zoeken die de behandelingen kan toepassen. Mijn ervaring is dat – ook al is het tijdstip van de behandeling niet exact conform het onderzoek – de resultaten duidelijk verbeteren. Ik maak in ieder geval wel de tweede afspraak zo kort mogelijk na de terugplaatsing.

In bovenstaande onderzoeken is niet gekeken naar de kwaliteit van het sperma. Het effect van acupunctuurbehandelingen hierop is wel in andere wetenschappelijke studies onderzocht; ook bij deze onderzoeken is gewerkt met een vast prikvoorschrift. Hieruit blijkt dat ook daar veel winst is te behalen. Bij laboratoriumonderzoek is een viervoudige toename van het aantal bruikbare zaadcellen geconstateerd, met een goede vorm en voldoende beweeglijkheid. Voor een optimaal resultaat is wel een behandeltraject van 5 weken tot 2 maanden nodig. Dus is het raadzaam tijdig te beginnen.
De kracht van acupunctuur ligt normaal gesproken juist niet in receptbehandelingen, maar in een op de individuele situatie toegespitste acupunctuurpuntenkeuze en behandelfrequentie. Om een relevant wetenschappelijk onderzoek te kunnen opzetten is bij eerdergenoemde studies voor een prikvoorschrift gekozen. Bij de begeleiding van paren in een IVF-traject is het altijd goed om naar de persoonlijke energiesituatie te kijken en eventueel naast de receptpunten ook de totale energiekwaliteit te verbeteren. Voorafgaand aan het hele traject is het voor de vrouw zeker goed om haar totale energie te laten optimaliseren.

Conclusie: Behandelingen met acupunctuur hebben een significant positief effect op de kans van slagen van een IVF-behandeling. Zowel bij de verbetering van de spermakwaliteit, het innestelen van het embryo en het doorzetten van de zwangerschap zijn goede resultaten bereikt.

Terug naar vorige pagina