Cursus babymassage is goed onderbouwd

De interventie Shantala Babymassage Individueel is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie wil de hechting tussen moeders en hun baby versterken door een combinatie van babymassage en opvoedingsvoorlichting.

Moeders die bij de opvoeding stress ervaren, moeders die moeite hebben met het ouderschap en de verzorging van hun baby en moeders bij wie wordt gesignaleerd dat er weinig interactie is tussen moeder en kind, krijgen drie keer thuis bezoek van een docent. De cursus bestaat uit een combinatie van opvoedingsvoorlichting aan de moeder en babymassage.

Inmiddels hebben 85 zogenoemde multiprobleemgezinnen de cursus gevolgd. Docenten en moeders zijn positief. Het contact tussen moeder en baby blijkt verbeterd. Baby’s worden rustiger van het masseren en huilen minder.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.