Acupunctuur en vruchtbaarheid

Als je een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat wil je graag zoveel mogelijk doen om je slagingskansen te vergroten. Zo is er steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl en goede voeding: van groot belang voor je vruchtbare conditie.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur (acus=naald, punctum=prik) is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Daarbij worden dunne naalden op bepaalde punten in het lichaam geplaatst. De acupuncturist kan daarmee energieën afremmen of juist stimuleren.

De WHO (World Health Organisation) publiceerde in 1979 een lijst van aandoeningen waarvoor acupunctuur als geneeswijze inzetbaar is. Verminderde vruchtbaarheid staat ook op die lijst. Steeds meer mensen met vruchtbaarheidsproblemen maken sindsdien gebruik van acupunctuur, vaak naast de hulp vanuit de reguliere geneeskunde.

Veel mensen kennen acupunctuur als middel voor pijnbestrijding, waarvoor het inderdaad bewezen effectief is. Maar het is veel breder inzetbaar, waaronder ook bij veel verschillende vruchtbaarheidsproblemen.

Acupunctuur en vruchtbaarheid

Acupunctuur kan heel veel doen voor je vruchtbaarheid. Bij veel verschillende vruchtbaarheidsproblemen. Maar ook als er geen oorzaak is gevonden voor de onvruchtbaarheid kan acupunctuur helpen de vruchtbaarheid te vergroten.

Voor de vruchtbaarheid van de vrouw helpt het bijvoorbeeld bij het reguleren van de menstruatiecyclus. En het versterkt de energie van de gynaecologische organen. Daarnaast zorgt het voor een goede hormoonhuishouding, rust en vermindering van stress. Heel belangrijk, want een onvervulde kinderwens en vruchtbaarheidsbehandelingen geven veel spanning. En teveel spanning kan de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. Acupunctuur kan helpen deze cirkel te doorbreken. Ook het immuunsysteem is met behulp van acupunctuur te beïnvloeden. Acupunctuur kan helpen dit te kalmeren als er bijvoorbeeld sprake is van een vijandige reactie van het immuunsysteem op een zwangerschap. Vooral bij eiceldonatie is dit een belangrijk aandachtspunt.

Acupunctuur bij IVF

Acupunctuur ondersteunt op diverse manieren een IVF-behandeling. Het helpt om de werking van de medicijnen te versterken en bijwerkingen te verminderen. Iedere acupunctuurbehandeling wordt precies afgestemd op de fase en de soort van de vruchtbaarheidsbehandeling. De begeleiding van een IVF-traject met eigen eicellen of met donoreicellen is bijvoorbeeld niet hetzelfde. Bij gebruik van eigen eicellen richt de behandeling zich eerst op een optimale rijping van de eicellen. Daarna bereidt de acupuncturist patiënten voor op de eicelpunctie en het herstel daarvan.

Acupunctuur bij IVF met eiceldonatie

Bij IVF met eiceldonatie staat een zo goed mogelijke ontvangst centraal. Dat betekent vooral de opbouw en doorbloeding van het baarmoederslijmvlies stimuleren en het immuunsysteem helpen reguleren. De werking van de medicijnen je daarvoor krijgt wordt door de acupunctuur ondersteund en versterkt.

Rondom de terugplaatsing zorgt de acupunctuur bij alle verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen voor rust (in de baarmoeder en in het algemeen) en het verminderen van baarmoedercontracties. Alles gericht op een optimale conditie voor een goede embryotransfer en innesteling.

Minder stress en meer energie tijdens vruchtbaarheidstraject

Patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan ervaren stress. Het is een enorm spannende periode die emotioneel en lichamelijk het maximale vraagt. Daarnaast is de impact op je dagelijkse leven groot: veel afspraken, reistijd, een intensief schema voor toediening van medicatie etc. Bij behandeling in het buitenland waar veel Nederlandse patiënten voor kiezen komt daar nog reis en verblijf in buitenland bij. Het is belangrijk om dit allemaal zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.

Stress reduceren heeft daarom de hoogste prioriteit bij alle patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

De acupunctuurbehandeling zelf werkt al heel ontspannend. Dit gevoel van rust en ontspanning houdt daarna aan en bevordert een goede nachtrust. Acupunctuur is op dit gebied ook bewezen effectief: het kan daadwerkelijk spanning wegnemen en ervoor zorgen dat je in een onrustige periode toch ontspannen kunt blijven en goed slaapt. Daardoor heb je ook overdag meer energie en kun je de (in)spanning van een vruchtbaarheidsbehandeling veel beter aan.

Ontspanning en rust in eerste fase zwangerschap

De eerste maanden van een zwangerschap zijn voor iedereen spannend, maar vooral na een vruchtbaarheidsbehandeling. Acupunctuur kan in deze periode zorgen voor ontspanning, rust, de juiste (hormoon)balans in je lichaam en het verminderen van het risico op een miskraam.

Acupunctuur en mannelijke (on)vruchtbaarheid

Bij vruchtbaarheidsproblemen gaat de aandacht vaak vooral uit naar de vrouw, ook omdat zij bij een vruchtbaarheidsprobleem van de man de vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat. Maar gelukkig is er steeds meer aandacht voor de vruchtbaarheid van de man, waarvoor acupunctuur veel kan betekenen. Veel onderzoeken laten zien dat acupunctuur een positief effect heeft op het aantal, de beweeglijkheid en de vorm van zaadcellen. Deze verbeterde vruchtbaarheid van de man vergroot de slagingskans van een vruchtbaarheidsbehandeling.

Emoties en kinderwens

Emoties bij vruchtbaarheidsproblemen krijgen bij de acupuncturist veel aandacht. De Chinese Geneeskunde ziet lichaam en geest namelijk als één geheel. De emoties rond een kinderwens zijn sterk en kunnen tot blokkades in je lichaam leiden. Door hieraan met gesprek en acupunctuur aandacht te geven kan je energie weer beter stromen.

Massage ter preventie van een burn-out

Stijgende werkdruk

De groei van het aantal burn-outs in de laatste paar jaar loopt synchroon met de economische groei. Mogelijk hebben mensen simpelweg meer werk, met stijgende werkdruk als gevolg.’ Een andere hypothese is dat de huidige generatie twintigers en dertigers – de leeftijdscategorie met het grootste burn-out risico – meer ‘gepamperd’ is dan eerdere generaties, oppert de Utrechtse Wilmar Schaufeli. ‘De twintigers en dertigers van nu zijn met hoge verwachtingen aan hun carrière begonnen, om dan dikwijls tot de conclusie te komen dat de wereld wat harder is dan ze zich hadden voorgesteld.’

Uit de CBS- en TNO-cijfers blijkt een groeiend probleem: het aantal Nederlanders met burn-outklachten steeg van 12,4 procent in 2013 naar 14,6 procent vorig jaar.

Wie hebben er vaker een burn-out? Mannen of vrouwen?

Vrouwen krijgen veel vaker een burn-out dan mannen. Van Muijen vermoedt dat vrouwen naast hun werk op veel meer borden tegelijk moeten spelen dan mannen. ‘Denk aan opvoeding en mantelzorg.’ Het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteerde onlangs dat vrouwen nog steeds veel meer tijd dan mannen besteden aan opvoeding, mantelzorg en het huishouden.

Het verschil tussen mannen en vrouwen kan ook te maken hebben met beroepskeuze, denkt Taris. ‘Vrouwen kiezen vaker een emotioneel belastend beroep, zoals onderwijs en zorg.’ Qua burn-outgevaar scoren onderwijs en zorg inderdaad hoog in het Nationaal Salaris Onderzoek, hoewel uit de enquête blijkt dat werknemers in de horeca en detailhandel het grootste gevaar lopen om opgebrand te raken, gevolgd door journalisten en ontwerpers.

Wat kan je er tegen doen?

Ter preventie van een burn-out is het belangrijk om altijd goed te luisteren naar je lichaam. Jij kent jezelf het beste, let ook op signalen die je krijgt van je partner en familie. Een van de manieren om er even helemaal tussenuit te zijn is een structureel ontspannende massage. 60 minuten relaxen is zelfs vergelijkbaar met 7 a 8 uur slaap, dit maakt heel veel verschil voor je gemoedstoestand. Ons advies is om gemiddeld één keer per maand minimaal een uur massage te nemen, daarmee onderhoud je lichaam en geest. Dit werkt zeer bevorderlijk als je last hebt van een (te) hoge werkdruk.

Medical taping bij hooikoorts

Hooikoorts komt het meeste in het voorjaar voor, alhoewel ik de problemen steeds eerder gemeld krijg in de praktijk.

Hooikoorts is een overgevoelige reactie van het afweermechanisme, waardoor niesbuien, branderige ogen, benauwdheid, grieperig gevoel, verstopte neus, soms zelfs wat koorts of extreme vermoeidheid de boosdoeners zijn. De klachten zijn divers, maar worden veroorzaakt doordat de slijmvliezen overprikkeld raken.

Wat doet medical taping bij hooikoorts?

Het tapen kan verlichting geven. De longen spelen hierin een belangrijke rol. De behandelzones liggen aan de bovenkant van de rug, waar de tape ook wordt aangebracht. Het zenuwstelsel wordt hierdoor geprikkeld, wat weer een kalmerende werking op het afweermechanisme heeft. Daardoor verminderen klachten of verdwijnen ze zelfs.

  • Het is belangrijk de tape minimaal 5 dagen te laten zitten.
  • Na 1 week de volgende tape aan te brengen om het gewenste resultaat te bereiken.

De kosten bedragen 25 euro voor een sessie van 2 medical taping behandelingen.

Het is ook mogelijk om voor een combi behandeling met ooracupunctuur te kiezen. U krijgt 2 sessie waarin u medical taping krijgt, gecombineerd met ooracupunctuur. De kosten voor deze combinatie behandeling bedraagt 70 euro.